Fråga 1: Du vet säkert vem Greenspan är…

… chefen för USA:s motsvarighet till vår riksbank. Men vet du vad vår riksbankschef heter? (Vink: Bengt Dennis och Urban Bäckström har lämnat tjänsten.)

Fråga 2: Kan du nämna sju europeiska varumärken? (Hjälplänk)

USA dominerar

Monopol är aldrig bra, inte ens om man gillar monopolisten. Jag uppskattar USA, även om jag inte uppskattar allt. (För att undvika missförstånd: Det var och är en välgärning att bekämpa diktaturer. Alla demokratiska krafter, inklusive USA, har heder av att Nazi-Tyskland och Sovjet kollapsade.)

Men inom världspolitiken har USA kommit att dominera på ett sätt som inte entydigt gagnar oss andra. Bland annat så har USA – genom hot om indragna bidrag – förmått ett antal länder att stödja sin linje vis-a-vis Internationella domstolen i Haag. (120 medlemsländer i FN beslöt i Rom 1998 att inrätta en internationell brottsmålsdomstol. USA har formellt godkänt avtalet, men med förbehållet att dess medborgare aldrig någonsin ska kunna ställas inför FN-domstolen.)

Här kan EU utgöra en behövd balanserande motvikt.

Hemmamarknadens betydelse

Den som seriöst vill arbeta för att minska USAs dominans måste inse att USAs styrka bygger på dess urstarka ekonomi. Denna ekonomiska styrka kommer ursprungligen av att man har en mycket stor och köpstark hemmamarknad. En köpstark hemmamarknad är en utmärkt grogrund för att skapa stora företag, det är ingen slump att det i huvudsak är de USA-baserade företagen som är globalt närvarande.

Det finns, och har funnits, andra alternativ. Men inget som leds och styrs på ett demokratiskt sätt.

Sovjetunionen lyckades nästan, men valde ett ohållbart ekonomiskt/politiskt system, och kollapsade under sin egen tyngd. [Tack och lov för det.] Eventuellt kan nog Kina och Indien utmana USA i framtiden.

Sveriges möjlighet att påverka stavas EU

Den som vill begränsa USAs ekonomiska dominans måste inse att detta endast kan ske genom att bygga upp motsvarande egen kompetens. Den enda väg som står öppen för Sverige, om vi vill ha handlingsfrihet gentemot USA, är genom samarbete med likasinnade. EU bygger just nu upp en gemensam inre marknad, vilket på sikt bäddar för en motsvarande hemmamarknad. Den som idag vill verka för att USA:s dominans ska minska, måste följaktligen bejaka integrationen i EU, och säga ja till EMU.

Att hoppas på ett klokt och starkt FN är en vacker utopi. Ett mer realistiskt scenario är att satsa på EU. Om vi sedan satsar på handelsutbyte och aktivt främjande av demokratisk utveckling, istället för att bygga upp en egen (EU) militärapparat, så har vi skapat en värdig motståndare till USA, utan att ödsla ytterligare pengar på kulor och krut.

Den som verkligen tror på global pluralism måste vara för ett mer integrerat EU, och därigenom för EMU.

_______________________________
Oväntat stöd, Jan Guillo håller med …