Skattesänkning i stället för bidrag

På temat ” Arbete i stället för bidrag” vill jag slå ett slag för en teknisk växling; från bidrag via försäkringskassan, till skatteavdrag.

Jag tror att det finns en viktig pedagogisk poäng i att bidrag huvudsakligen betalas ut som nettoskattesänkningar. Det skulle leda till att de flesta av oss som får bidrag i någon form, endast har en (1) avi som utvisar månadens inkomst: löneavin. Jag tror att det på sikt skulle leda till en balans i debattklimatet – det blir uppenbart att skattesänkningar och bidrag i grunden är samma sak.

Jag föreslår att man som en första åtgärd, ska omvandla barnbidrag och bostadsbidrag till skatteavdrag av samma storlek som bidragen. Rent praktiskt så sätter man in bidraget på skattekontot. För de som inte har tillräckligt hög inkomst för att tillgodogöra sig hela skattesänkningen, kommer den överskjutande delen att automatiskt bli ett kontantbidrag (skatteåterbäring varje månad!).