Avskaffa landstingen? Nja..

Många ropar just nu att “Landstingen måste avskaffas”, och de flesta som vill avskaffa landstinget brukar hävda att sjukvårsdpolitiken sköts bättre av andra än av just landstingspolitiker.

Man kan naturligtvis tänka sig att inte styra sjukvården alls genom politiska organ. Men sjukvård är en verksamhet som till sin natur innehåller känsliga prioriteringar, och jag tror att den mest lyhörda formen för att styra och genomföra dessa prioriteringar är genom demokratiskt direktvalda församlingar.

(Däremot är det självklart att politiker inte ska styra själva “sjukvårdsproduktionen”! Politikerna ska agera som framsynta beställare, och skapa system gör det möjligt för medborgarna att som så långt som möjligt själva agera som framsynta beställare. Politikerna ska ställa krav och följa upp resultat, men inte pilla i verksamheten. Verksamheten sköts nog bäst av “professionen”. )

Det finns de som argumenterar för att kommunerna ska ta över landstingens roll. Jag tror inte på det. Det finns ingen kommun, inte ens Stockholm, som är stor nog för att själv fungera som lämpligt upptagningsområde för specialistvård – alltså behövs ett organ som är “större än” kommunerna. Samtidigt så finns det betydande skillnader mellan hur man kan realisera vårdkedjan i olika delar av landet – det ger att man behöver ha en nivå som är “mindre än” riket.

Dock – sjukvård är en verksamhet som ur medborgarpespektivet blir lite av en hybrid. Dels förväntar man sig lokal förankring i de beslut som fattas, dels finns en förståelse för att vissa specialiteter måste koncentreras på ett fåtal platser i landet, kanske rent av på ett fåtal platser inom Europa. Det ger att det inte finns någon självklar beslutsnivå.

Jag tror att hur man än styr sjukvården politiskt, genom statliga organ, landsting eller samverkande kommuner, så kommer det i slutändan bli någon form av ”
regionalpolitiker” som hanterar den lokala sjukvården.

Idag har vi landstingen, i morgon kanske vi har “Regioner”, men jag tror att vi alltid har ett behov av en politisk nivå som i storlek ligger mellan kommun och rike.