Kabanoss, kebab eller veganrulle?

Kabanoss, kebab eller veganrulle? Möjliga val i en liberal demokrati.

Varför vill inte alla i snabbmatskön ha två kokta med mos? Varför räcker det inte med bara en rätt?

Därför att vi alla är olika. Till och med den enskilde individen är olika – från gång till gång.

Detta är också den grundläggande insikten i liberalismen. Friheten ligger i att själv få styra sina val, och att ges förutsättningar för att kunna välja. Det är allas individuella frihet som är viktig, inte bara den starkes frihet. Den roffande egoismen hör inte hemma i liberalismen. Frihet – utan egoism, det är liberalism.

Översatt till politiska termer, hur man styr länder, så kallas detta för “Liberala demokratier”. Det är inte ett uttryck som folkpartiet hittat på, det är det begrepp som används världen över för fungerande demokratier.

För det är inte alla “demokratiska länder” som är fungerande demokratier. Många länder har en demokratisk grundlag, men det är fortfarande bara en liten klick som styr. Det måste inte vara öppet valfusk, det finns många andra metoder att säkra sin maktposition. Röster köps, eller skräms bort. Journalister och fackföreningar förföljs. Det finns ingen respekt för en “liten” människa.

Det är ingen slump att dessa länder också är fattigare, har större intena orättvisor, och kortare medellivslängd, än de som har en fungerande liberal demokrati. Människor är kloka. När de får välja själva, så blir det bättre för alla.

De länder som har haft den snabbaste välståndsutvecklingen de senaste femton – tjugo åren, är de länder som gått från diktatur och korruption, till att bli liberala demokratier. Utan undantag.

När överheten respekterar individen, eller tvingas respektera individen genom bra lagar, så blir alla vinnare. Det är det som är liberalismens triumf.