Sverige måste avsocialiseras

Sverige behöver ett regimskifte. Alliansens viktigaste uppgift fram till valet är att se till att detta regimskifte kan inledas, genom att vi får en ny regering.

Men dag två på det nya jobbet, så måste de som bekläder regeringsämbetet också se till att vi får ett regimskifte. Socialdemokrati “light” duger inte. Sverige måste avsocialiseras.

Att avsocialiseringen måste ske för jobbens, tillväxtens och ekonomins skull är självklart för de flesta utanför vänsterblocket. Men Sverige måste avsocialiseras även för de humanistiska, mjuka värdenas skull.

Sverige måste avsocialiseras, så att
glädjen i samhället återvänder.

Alla som någon gång fått vara projektledare, eller blivit befodrad till chef, eller på något annat sätt fått både rimligt ansvar och befogenheter, vet att det är roligt med ansvar. Inte så att man går omkring och fnittrar hela dagarna, men det finns en glädje förenat med ansvaret. Att vara “person in charge” är trevligt.

En avsocialisering måste till så att människor ska få möjlighet att -, få lust att -, och få makt att – ta ansvar över sina liv. Den som känner att hon styr över sitt liv, blir en lyckligare och gladare människa.

Sverige måste avsocialiseras för glädjens skull.

Sverige måste avsocialiseras, så att
solidariteten i samhället återvänder.

Vi har ett växande problem med bristande solidaritet i dagens samhälle. Solidaritet har kommit att hanteras som en rent ekonomisk fråga. Oftast har det handlat om att motivera skattehöjningar med solidaritetsargument, men också om att solidariet “måste” kanaliseras via offentliga organ. Det finns en ofta ställd fråga: Varför gör inte politikerna något?

En avsocialisering måste till så att många fler ställer frågan: Vad skulle jag kunna göra?

Sverige måste avsocialiseras för solidaritetens skull.

Sverige måste avsocialiseras, så att
känslan för samhället återvänder.

Samhället – det är vi alla som finns och verkar i det. Barn och gamla, friska och sjuka, röda och blå – alla utgör vi tillsammans det som kallas samhället. Men i Sverige av idag finns det alltför många som tror att “samhället” är det samma som “politikerna”. Det finns alltför många som ärligt och uppriktigt tror att samhällets välfärd är beroende av statens skattkista, och inte ser något samband med produktion, arbete eller annat “ekonomiskt”.

En avsocialisering måste till, så att alla inser att deras egen insats är viktig för både den egna välfärden, och samhällets. Försörjning för friska och vuxna kan inte komma från någon annan, bara från det egna arbetet.

Sverige måste avsocialiseras för samhällets skull.