Jag har motionerat

Jag motionerar. Inte så ofta, inte så mycket och inte så flitigt. Men dock, det blev fyra motioner till Folkpartiets Landsmöte 2007.

Artikeln från januari 2006, “Riktiga personval redan nu” blev en motion med samma lydelse. Folkpartiet både bör och kan gå före när det gäller att införa spärrlösa personval. Men på Landsmötet så sitter det nästan bara etablerade politiker som ombud – månne de vågar utmana sig själva?

Under året så har jag upprörts av hur godtyckligt enskilda personer behandlas i bygg- och fastighetsärenden. (Men det kan ju vara på sin plats att påpeka att inget är självupplevt. (Jag talar inte i egen sak, mer utifrån en mix av Rawls slöja och Nozicks äganderätt.)

  1. Om sakägarna är överens, så ska inte politikerna få förstöra den överenskommelsen. “En större Friggebod
  2. Man ska veta vilka regler som gäller, inte behöva muta charma politiker. “Mindre godtycke i bygglovsärenden
  3. Om man äger sin mark, så ska inte grannen kunna anordna en tvångsförsäljning till sig själv. “Markrofferi bör vara olagligt

Nu blir det en väntans tid, fram till Lansdmötet i september.

Andra bloggar om: , , , ,