Spårvagn i Förbifart Stockholm…

..och ytterligare några förslag.

Snart börjar det substantiella remissarbetet med Förbifart Stockholm, vad avser tunnelns utformning, exakta dragning och andra konkreta frågeställningar.

I det sammanhanget bör man minnas att en tunnel är en investering, vars avskrivningstid räknas i sekel, snarare än år. Det är därför rimligt att ta en viss höjd för önskad och förväntad samhällsutveckling – även om den inte infallit just idag.

Jag tycker därför att Folkpartiet ska verka för att

  • hela Förbifart Stockholm ska förläggas i tunnel, alltså även delen över Mälaren mellan Grimsta och Lovön
  • tunneln dimensioneras så att även spårvagnar kan nyttja tunneln
  • erfarenheterna från Södra länken vad avser trafikökning tas tillvara, så att inte tunneln blir underdimensionerad inom överskådlig framtid.

Andra bloggar om: , , ,