FRA: medborgarnas åsikt utan värde, säger (m)

Tankesmedjan Fores anordnade ett seminarium under rubriken “Efter FRA-lagen“. Välbesökt, en kvart före start så var det nästan helt fullsatt. Man kan se en videoupptagning *här*.

Ingen av FRAlagens försvarare förstod argumentet om att FRA-lagen ger ett verktyg för kommande regeringar att avlyssna enskilda. Alla (Annie Johansson (c), Mikael Odenberg (m) fd försvarsminister, och Håkan Jevrell (m) statssekreterare hos försvarsminister Sten Tolgfors) upprepade att spaning på det svenska folket kommer inte att ske, därför att det är olagligt. Att SÄPO, IB m.fl just spanat på svenskar, trots att det var olagligt, föreföll dem helt irrelevant.

Irrelevant är också det svenska folket åsikt, åtminstone enligt Håkan Jevrell. På en direkt fråga angående lagrådets uttalande om lagars legitimitet (…myndigheterna inte får ges så vida befogenheter att medborgarnas tilltro till dem påverkas negativt…), svarar han (lätt redigerat): Medborgarna är företrädda genom riksdagens ledamöter. Om de accepterar en lag, så är lagen accepterad av medborgarna. (Ca 1:50 in i filmen.)
____________________

Andra bloggar om: