Återlämna åtminstone en smula av makten till folket

Sedan urminnes tider har makthavare tilldelat sig rätten att styra över de individer som bosatt sig inom deras maktsfär. När svärdet inte räckte som argument så hävdade makthavarna sin tillgripna rätt genom att påstå att den var tilldelad från Gud eller någon annan högre makt. Först med den (utmärkta) sociala uppfinningen liberal demokrati så har makten motiverats genom att den sägs vara sprungen ur de som makthavarna beslutar över.

Fortfarande tror sig dock majoriteten av dagens makthavare ha rätt till oinskränkt beslutsrätt över ”sina” medborgare. I Sverige är detta inte så förvånande, efter nära en mansålder av socialistiskt inspirerade regimer. Precis som gårdagens kungar talar många politiker om sig själva i formen pluralis majestatis – vi…

Sanna liberaler vet bättre. Redan de tidiga liberala filosoferna insåg att politikernas makt måste begränsas, och de levde ändå på en tid då denna maktutövning rent praktiskt inte kunde vara lika allomfattande som idag.

Ett sätt att återlämna makten över tillvaron, från den politiska sfären till det civila samhället, är att stipulera att om de, vars intresse lagen sägs skydda, är helt eniga i ett beslut så ska inga politiker kunna ändra på det beslutet.
Yrkande:
Folkpartiet bör verka för att

1) i de områden där så är möjligt, bör den slutgiltiga beslutsrätten överlämnas till medborgarna.

– Forstättningen av denna motionstext är ett (1) exempel på hur detta återlämnande kan ske. –

För byggärenden kan det uttryckas så, att om samtliga sakägare godkänner bygget, och alla skydds- och miljöföreskrifter är uppfyllda, så ska ett bygglovsärende med automatik godkännas. Om konsensus inte kan nås bland sakägarna, så gäller “den gamla” plan- och bygglagen som vanligt.

Notera att termen sakägare är en juridisk definition på de som kan tänkas vara berörda av ett ärende. Vid mindre ärenden, en garagetillbyggnad tex så är de närmaste grannarna sakägare. Vid större anläggningar är antalet sakägare väsentligt utökat. Vilka som vid olika tillfällen är sakägare, har fastslagits genom rättspraxis.

Den signal som denna lagändring skickar i dagens reglerade Sverige är närmast revolutionerande: Om det civila samhället (medborgarna / individerna), är överens, så ska ingen överhet få komma och förstöra det!

Yrkande:
Folkpartiet bör verka för att

2) Plan- och bygglagen, och eventuellt andra berörda lagar, ändras så att om samtliga sakägare godkänner bygget, och alla skydds- och miljöföreskrifter är uppfyllda, så ska ett bygglovsärende med automatik godkännas.

(Detta är en motion inlämnad till Folkpartiets landsmöte 2009.)
Intressant?  Läs även andra bloggares åsikter om , ,

2 reaktioner på ”Återlämna åtminstone en smula av makten till folket

Kommentarer inaktiverade.