Polispolitik

Folkpartiets landsmöte beslutade just om en ny rättspolitik. Jag tycker att man i detta program återfaller i ett gammeldags detaljpillande, man hittar direktiv för i vilka lokaler polisen ska husera, att polisen ska kunna SMS:a och så vidare.

Det behövs en ny sorts polispolitik. Folkpartiet har med framgång reformerat skolväsendet. Nu bör Folkpartiet ta sig an polisväsendet. Den väl etablerade devisen ”Att ställa krav är att bry sig” passar sällsynt väl in i detta sammanhang.

Vi måste börja ställa krav på polisen som organisation att leverera. Ett målvärde för antalet uppklarade brott – inte att förväxla med antalet avslutade/nedlagda utredningar – borde vara en bra start för dessa diskussioner. Vad sägs om 80%?

Folkpartiet gick före och visade vägen för en ny skolpolitik. Nu kan vi gå före och visa vägen för en ny polispolitik.

Att diskutera brott och straff blir ju meningslöst om inte polisen som organisation gör sitt jobb. Det gör den inte idag, och det är vi som är uppdragsgivarna.

—————————–

Läs även andra bloggares åsikter om ,