Ideologi-triangeln – en favorit i repris

Ibland händer det att någon ber mig ”förklara liberalismen”. Det är ju inte helt trivialt, men i valstugan så brukar jag tejpa upp en bild på huvudideologierna och deras inbördes förhållanden. Bilden är en triangel med socialism, konservatism och liberalism i varsitt hörn. Det är egentligen inte min bild utan min tolkning av den bild som ges i boken ”Politiska ideologier i vår tid” av Reidar Larsson.

Min populärbeskrivning bruka låta så här:

————

Det finns tre huvudideologier Klassisk konservatism, Socialism och Liberalism. Det finns det som förenar mellan ideologierna, och det finns vissa mycket typiska saker som särskiljer dem.

Först som sist: Det finns inga renläriga partier, alla partier har idag inslag av alla de tre ideologierna.

————

Det som förenar konservatismen och socialismen är tron på auktoriteter och eliter, tex partiordföranden, kungen, en religiös ledare osv. Oftast finns det också en bok med i botten, tex Bibeln, Koranen, Das Kapital (av Marx). En viktig ledare behöver en grupp, men grupperna skiljer sig mellan socialister och konservativa. Socialisterna talar om klass eller parti, de konservativa om familj eller etnicitet.

Mot denna tro på att auktoriteter är viktiga står liberalismens uppfattning att det är den enskilda individen som är samhällets viktigaste beståndsdel.

————

Det som förenar socialismen med liberalism är tron på den socialt ansvarstagande staten. Alla har ett gemensamt och kollektivt ansvar för de som är svaga. Det kollektiva ansvaret tas genom att staten ges en rätt att beskatta medborgarna och på så sätt finansiera olika typer av socialförsäkringar, skolor och sjukvård.

Mot denna tro på att staten ska stå för trygghetssystemen, står konservatismens uppfattning att det är familjen som skapar trygghet i samhället, samt att övriga trygghetssystem ska vara frivilliga.

————

Det som förenar liberalismen med konservatismen är tron på kapitalismen som ekonomiskt system. I detta ligger en så stor ekonomisk frihet som möjligt, frihet att starta och driva vilka företag som helst, men också risken att dessa företag kan gå omkull och då inte kan räkna med något stöd från staten. Man förutsätter också att att alla avtal är frivilliga, samt att ägandet är skyddat i lag.

Mot denna tro på att den fria ekonomin ger den bästa samhällsutvecklingen, står socialismens uppfattning att ekonomin måste styras så att rätt behov fylls och att resurserna används på ett planerat sätt.

————

2 reaktioner på ”Ideologi-triangeln – en favorit i repris

 1. Fett bra sida 😀 det jag skulle vilja veta är vad som skiljer nyliberalismen mot liberalismen 🙂 någon bra sida?

 2. Tackar!

  Den långa förklaringen till nyliberalism hittar man på Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Nyliberalism

  Den korta är att nyliberalism är en gren av den liberala ‘familjen’, där de nyliberala vill att staten ska vara så liten som möjligt. Orsaken är att staten genom att ta ut skatter utövar ett tvång gentemot medborgarna, och man vill minska detta tvång till ett minimum.

  Man accepterar alltid att rättsväsendet och försvaret är statligt. Många pragmatiska nyliberaler accepterar också att skolor och sjukvård är finansierade genom skatter.

  Däremot ogillar man att staten lägger skattemedel på kultur, barnomsorg och motorvägar och annat som man inte ser som livsnödvändigt.

  De som opponerar mot nyliberaler, men ändå kallar sig liberaler, brukar kalla sig socialliberaler.

Kommentarer inaktiverade.