Ett bredare Folkparti

Den liberala rörelsen är splittrad, vi måste söka samarbete utanför partiegosimens gränser. Men oavsett vilka allianser vi sluter måste vi inom Folkpartiet också bredda vår egen politik. Inom Alliansen är det endast Moderaterna som uppfattas som ett brett parti, de övriga uppfattas med viss rätta som enfrågepartier.

Det kan vara svårt att ändra denna bild, men det är knappast ogörligt. Marknadsföring handlar mycket om att hitta de befintliga anhängare som kan omvandlas till att bli entusiastiska ambassadörer. Jag tror att vi har lättast att finna dessa i de nischade frågorna, och menar att en tydligare satsning på de liberala nätverken radikalt kan höja folkpartiets status inom respektive sakområde.

Ett välfungerande organiserat nätverk bör fungera som en lobbyorganisation in mot partiet. Nätverket fångar de som är intresserade av en viss fråga och presenterar radikala programförslag som lyfter partiet. Men nätverket agerar också utanför partiet och kan fånga de som är intresserade men inte är partiaktiva. Nätverket gör att den enskilde entusiasten blir sedd, och därifrån är steget till entusiastisk ambassadör inte långt.

Därför måste partiledningen i allmänhet, och partiordförande i synnerhet, hjälpa till med att etablera och stötta nätverken. Det är inte pengar som behövs i första hand, det är erkänsla. I relevanta sammanhang: tala väl och ofta om nätverkens betydelse för att skapa bra partiprogram. Ställ adjungerandeplatser till förfogande i kommun- och länsförbundsstyrelser. Skapa en infrastruktur för nätverken i Almedalen – 2010 var det bara Gröna Liberaler som orkade hålla seminarieserier över flera dagar.

Men ställ också krav på nätverken: Partistyrelser – uttryck en förväntan om relevanta remissvar på de frågor som berör nätverken. Erbjud en adjungerandeplats först när nätverket etablerat sig med publika aktiviteter. Hjälp de nätverk som blivit karriärplattformar för enskilda att återfå sin relevans. Ställ krav på att få årsrapporter inlämnade till förbundsårsmötena.

Det finns några etablerade och många spirande nätverk inom Folkpartiet. Med ett minimum av insats från ‘ledningen’ kan nätverken spänna ut det liberala paraplyet till att täcka många fler områden med kvalificerade programförslag. Nätverkens förslag har ofta en väldigt god träffyta gentemot de som är intresserade av nätverkets sakområde. Och när man upptäcker att Folkpartiet har en vass politik inom sina hjärteområden så bör steget till att bli fp-sympatisör vara mycket kort.

——————————————-

Några liberala nätverk som arbetar med att påverka Folkpartiet (i bokstavsordning):

Gröna Liberaler, HBT-liberaler, Kristna Liberaler, Kulturliberaler, Liberala Företagare, Liberala Kvinnor, Liberal Mångfald, Liberala Seniorer, Liberala Studenter, Liberala Ungdomsförbundet