Försvarets våta filt är helt rätt

Försvarsmakten gör helt rätt som lägger en våt filt över södra Visbys utveckling. Lagen tvingar dem! Bullerstörningar ska man inte leka med.

Just nu är ett fall om bullerstörningar på väg till Mark- och Miljöverdomstolen. I en tvist så vill boende i ett relativt nybyggt område att verksamheten på en fotbollsplan från sent 50-tal ska bullerdämpas. Det är barnfotboll som är den störande verksamheten. De klagande har hittills vunnit i alla instanser.

Lagen tar inte hänsyn till vad som fanns på plats först. Flera kyrkor i Stockholm kan tvingas begränsa sin klockringning eftersom de anmälts som ”buller” av grannar. Trots att de har ringt på samma sätt i århundraden. Blotta tanken på att någon skulle få rätt i att tysta Visby domkyrka …

S:t Nikolai kyrka i centrala Halmstad uppfördes på 1400-talet. Att man ringt för tidsangivelse sedan dess har ingen betydelse. Mark- och Miljöverdomstolen beslutade 2002 att kyrkan måste vidta bullerbegränsande åtgärder.

Domen är pedagogiskt och bra skriven. Bland annat förklarar man vad som gäller:
”Enligt 2 kap. 3 § första stycket första meningen miljöbalken skall alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.”

”Enligt 2 kap. 7 § första stycket första meningen miljöbalken gäller kraven på hänsyn i 2 kap. 2 – 6 §§ i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Enligt andra meningen skall vid denna bedömning särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.”

Så Försvarsmakten gör helt rätt som lägger en våt filt över södra Visbys utveckling. Det spelar ingen roll om det är en sedan århundraden pågående verksamhet, eller om de som eventuellt kan bli störda accepterar störningen. En uthyrd sommarstuga kan stoppa skjutfältets verksamhet.

Lagarna måste ändras, och det finns redan lagar som kan tjäna som exempel: För gamla servitutsvägar gäller att de får utvecklas över tid. En servitutsväg som var avsedd för hästskjutsar på 1800-talet, får idag användas till biltrafik om syftet är oförändrat. Det är först om vägen byggs ut eller får väsentligt ändrad användning som den gamla ‘rätten att störa’ kan ifrågasättas.

På samma sätt borde en slags ‘först på plats-regel’ kunna regleras i en ‘lex Boovallen’. En kyrka som ringt sedan medeltiden, eller en fotbollsplan som används långt innan grannhusen ens var planerade bör få fortsätta sin ‘verksamhet’.

Dessutom borde en ‘lex Tofta’ införas som ger fastighetsägare möjlighet att acceptera Försvarsmaktens störningar, och därigenom slippa den våta filten.

Försvaret gör rätt. Nu är det dags för lagstiftarna att också göra rätt. Barn och historiska kyrkringningar måste få höras. De som vill bo och bygga vid det bullriga skjutfältet måste få göra det.

Publicerat på Gotlänningens (GT) ledarsida den 21 augusti 2019.

En reaktion på ”Försvarets våta filt är helt rätt

 1. En läsarkommentar publicerades den 24 augusti 2019

  Mitt svar finns under länken, och nedan.
  SVAR DIREKT

  Jag har fram till juli i år bott som nära granne till domkyrkan, vid det som förr kallades för Köttorget. Från sovrumsfönstret såg jag de svängande klockorna i kyrktornet.

  Numera bor jag i Västerhejde socken och saknar klockorna.

  För mig är det självklart med ett levande kulturarv.

Kommentarer inaktiverade.