Ge politikerna rätt arbetsgivare

I GT kunde vi i torsdags (26/11) läsa om de ”partipolitiskt öronmärkta” som är anställda av regionen. Artikeln handlade om politiska sekreterare, men även Regionråden är politiker som arbetar och får lön från Region Gotland.

Jag är (när nu systemet finns) anställd som politisk sekreterare, men jag tycker genuint illa om systemet. De politiska tjänsterna borde avskaffas! Det är stötande att se hur toppolitiker i olika partier tilldelar sig själva löner och förmåner, utan att någon motprestation efterfrågas.

Det mest uppseendeväckande är väl rollen som ’råd’ i opposition. Det ansvar som den rollen har gentemot uppdragsgivarna/väljarna är att författa texter som opponerar mot den styrande majoriteten. Inget ytterligare formellt ansvar. Inte ens största kommunens (Stockholms) tyngsta ’råd’ har ett formellt ansvar mer än för några politiska assistenter – inget mer.

’Ansvar’ har en tydlig definition. Den som är ansvarig kan dömas till straff. Någon som är ansvarig för en verksamhet kan tex dömas till fängelse om ett allvarligt miljöbrott begås av organisationen. En styrelseledamot i ett bolag kan dömas till att betala skadestånd för bolagets misskötta ekonomi. En förtroendevald ledamot i en nämnd kan också dömas till ansvar. Men rollen som ’råd’ innehåller inget ansvar.

Jag tycker inte att yrkespolitikernas löner ska sänkas. Jag tycker att deras nuvarande tjänster i kommun och region ska avskaffas! Istället borde partierna själva anställa och avlöna sina portalfigurer.

Jag menar vidare att det finns ett stort demokratiskt värde i partiväsendet, som går förlorat om topparna kan barrikadera sig inom en offentlig förvaltning. Därför bör all ersättning (inklusive lön till politiska sekreterare, resor, prenumerationer och allt annat som finns runt ’rådet’) tillfalla de politiska partierna direkt, som en utökad del av dagens partistöd. Hur partierna sedan vill anställa, stötta eller på andra sätt premiera särskilt dugliga partimedlemmar, är upp till dem att bestämma. Sjukersättningar, pensionsavsättningar och andra förmåner blir en sak mellan arbetsgivaren ”partiet” och den anställde.

Förslaget ger också partierna möjlighet att om man så önskar locka högavlönade personer till politiska uppdrag – individuell lönesättning är namnet. Alternativt kan man ge en extra slant till alla de ersättare som är fritidspolitiker på riktigt.

Huvudpoängen med att bli anställd av partiet, är att det blir en tydlig arbetsgivare. Inga herrelösa pengar, och på sikt inget behov av att parkera politiker som tappat sin roll.

Det är också en förändring som är politiskt möjlig att genomföra – det innehåller ju inget omedelbart krav på sänkt lön. Vi har på Gotland en arvodeskommitté som nu börjar titta på nästa mandatperiods regelverk. De bör städa bort alla oss ’råd’ och politiska sekreterare.

Publicerat på Gotlänningens (GT) ledarsida 8 december 2020.

: Uppdrag granskning redovisar inkomster för regionpolitiker per 2019.

En reaktion på ”Ge politikerna rätt arbetsgivare

  1. Eva Bofride kommenterar mina tankar kring de politiska tjänsterna inom Region Gotland. Den bärande meningen är att ”…som folkvald i våra demokratiska institutioner jobbar du inte bara för ditt parti utan för alla medborgare.” Vi är helt överens om detta.

    Men meningen inleds med ”Blir regionråden anställda av partierna försvinner insynen”. Detta är ett missförstånd vad avser insynen. Felet blir mitt, för – som jag sa till mina barn – ’om du inte förstår, så har jag förklarat dåligt’.

    För att sammanfatta vad kommunallagen säger om detta: ’Råd’ är en titel för de som är politiker på ’heltid eller betydande del av heltid’. De ska då ha ersättning enligt ett särskilt beslut i fullmäktige. (Vanliga förtroendevalda har enligt lagen ’rätt till skälig ersättning’ för bland annat förlorad arbetsinkomst.)

    ’Råd’ är alltså en extra titel för den som redan har ett uppdrag som förtroendevald. Insynen bestäms dock inte av titeln eller vem som är den förtroendevaldes arbetsgivare, utan av själva förtroendeuppdraget. Den insynen är lagreglerad och påverkas inte om man avskaffar de politiska tjänsterna inom regionen.
    Publicerat på Gotlänningens (GT) ledarsida 12 december 2020

Kommentarer inaktiverade.