Angelägna projekt (2004)

Nedanstående listning av olika angelägna infrastrukturprojekt, är inte inbördes rangordnad.

 • Bygg pendeltågstunneln så snart som möjligt (oavsett sträckning)
 • På längre sikt – bygg ”Kungsholmenbanan”
 • Skapa knutpunkter för olika trafikslag (t ex Älvsjö och Solna)
 • Bygg ut t-banan till Täby, alternativt en ny bangren av pendeltågsnätet till Täby/Arninge
 • Färjan mellan Ekerö och Slagsta skall vara gratis
 • Ordna interregionala cykelstråk
 • Norra länken bör byggas, men billigare lösningar än den nu föreslagna bör eftersträvas
 • Båttrafiken bör koncentreras till Värtahamnen och Frihamnen. Bulk- och containertrafiken bör förflyttas till Nynäshamn. (Detta innebär dock inte att vi ställer oss bakom krav på någon utbyggnad av den s k E4-syd över Mörkö)
 • Tvärbanan förlängs mellan Sickla udde och Slussen, så att en ihopkoppling kan göras med den i framtiden konverterade Saltsjöbanan
 • En vägförbindelse väster om Essingeleden skall byggas. Om det sedan skall vara ”diagonal Ulvsunda” eller ”förbifart Stockholm” får framtiden utvisa
 • Det skall i framtiden kunna gå att åka tåg mellan de båda flygplatserna Arlanda och Skavsta
 • Saltsjöbanan skall konverteras till spårvagn
 • Låggolvbussar skall snarast införas i hela länet
 • Trafiken till Nacka bör på kort sikt lösas med tvärspårväg från Slussen. Denna kan gå till Orminge och i en förlängning kanske även till Gustavsberg. På lite längre sikt bör Nacka trafikeras med t-bana.
 • Djurgårdslinjen, som idag trafikeras mellan Djurgården och Norrmalmstorg bör konverteras till modern spårväg och förlängas till Centralen, i enlighet med tidigare förslag.
 • Idag finns ett flertal busslinjer – stomlinjer och andra – som istället bör trafikeras med spårvagn. Denna trafik kan även gå i tunnel.
 • Saltsjöbanan bör konverteras till tvärspårväg.
 • Arlanda bör byggas ut med en 4:e bana om miljökonsekvenserna klaras
 • Bromma bör bevaras som flygplats
 • Ingen flygplats skall byggas i den södra delen av Stockholms län, utan den närmsta flygplatsen blir Skavsta. Men därmed bör det också gå direkttåg till Skavsta.
 • Det skall gå att ta med sig cykel på all kollektivtrafik (under vissa tider)
 • T-banans gröna linje. Skip-stop bör införas, alternativt bör ett tredje spår läggas, som kan användas som ”snabbfil”.
 • Allmänflyget (”småflyget”) bör stödjas. Kanske genom en flygplats på Skå eller på gamla F16 i Uppsala.
 • Vi bör ha en positiv inställning till s k bussgator (t ex Lövstabanan ute i Hässelby)
 • Dubbelspår mellan Södertälje Hamn och Södertälje Centrum
 • Dubbelspår mellan Västerhaninge och Nynäshamn
 • Dubbelspår till Kallhäll
 • Bygg klart station Årstaberg så fort som möjligt
 • Idén om Uppsalapendeln via Arlanda och Upplands Väsby bör bifallas. Inget särskilt pendeltåg från Märsta till Arlanda.
 • Tvärspårväg Alvik – Solna – Universitetet
 • Tvärspårväg Haninge – Flemingsberg – Kungens kurva – Skärholmen – Fruängen – Älvsjö – Årstaberg, bör kopplas till framtida exploateringar
 • Duospårväg Rönninge – Älvsjö – Västberga – Liljeholmen – Alvik, bör prövas
 • Lidingöbanan bör flyttas till den nya Lidingöbron, när den gamla bron tjänat ut.
 • Om/när Loudden bebyggs med bostäder bör området få spårbunden kollektivtrafik, förslagsvis från Ropsten-Värtahamnen. I samband med denna utbyggnad bör en sträckning norrut till Universitetet prövas.
 • Sjönära bostadsområden bör kunna få kollektiv båttrafik. Den kollektiva båttrafiken skall vara så bekväm att använda som möjligt, och gå mellan platser som innebär tidsvinster i resandet. Exempel på lämpliga båtförbindelser skulle kunna vara Minneberg – Västra Kungsholmen- Gamla stan. Det bör också inrättas bättre förbindelser mellan hamnen i Nacka strand och Nacka Forum
 • Den offentliga sektorn behöver inte äga samtliga hamnanläggningar
 • Bygg ut vägen till Kappelskär
 • Utred järnväg till Kapellskär (reservera mark)
 • – E18:s koppling till E4 (via Kymlingelänken)
 • Huvudstaleden med Tritonbron
 • Norrtäljevägen; motorväg Rosenkälla och Söderhall
 • Nynäsvägen; upprustning Fors-Nynäshamn
 • Upprustning till trefilig motorväg Hallunda-Södertälje
 • Förlängning av Klaratunneln till Nybroplan
 • Bygg en fil vid SEB-huset vid Rissne, norrgående Duvbovägen mot Rinkeby
 • Pröva om vägen mellan Haga Norra och Haga södra kan sänkas
 • Partiella dubbelspår för Svealandsbanan (bra för Nykvarn)
 • Spårvagn till Karolinska. Ingen ny t-bana.
 • Bygg fler bevakade infartsparkeringar
 • SJ:s tåg behöver inte ha Stockholms central som sin slutstation
 • Utbyggnaden av Norvik behöver samordnas med Oxelösund och Norrköping
 • Spårväg Kista-Sollentuna centrum-Häggvik
 • Dubbelspår mellan Västerhaninge och Nynäshamn